Terangkat Pena, Mengering Lembaran Catatan

tangan kertas menulis pena pulpen bolpoin
PERNAHKAH Anda mendengar kata “Terangkat pena-pena dan mengering lembaran-lembaran catatan.”? Apa maksudnya ya?
Kata tersebut artinya ialah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercantum dalam buku-buku catatan. Dan tidak akan meleset dari tulisan dan tidak ada yang baru yang akan dicatat lagi.
Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi dalam alam semesta, sedang manusia diberi kebebasan dan kemampuan memilih alternatif.
Allah juga mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi pilihan orang itu terhadap salah satu dari dua alternatif. Tetapi itu bukan berarti Allah mengharuskan orang menentukan pilihan sebagai paksaan-Nya, Allah mencatat karena Dia Maha Mengetahui sepenuhnya.
Maka dari itu, sebelum kiamat itu tiba, kita harus senantiasa membiasakan diri dalam kebaikan. Biarkan pena terangkat dengan menuliskan catatan-catatannya. Sehingga, catatan-catatan kita ini, insya Allah, dipenuhi dengan kebaikan. Wallahu ‘alam. [Sumber: Anda Bertanya Islam Menjawab/Karya: Prof. Dr. M. Mutawalli asy-Sya’rawi/Penerbit: Gema Insani, Jakarta: 2007]

No comments: