Utsman bin Mazh’un., Kalahkan Dunia dengan Pakaian Bertambal

alam
inline-block; height: 60px; width: 468px;">
‘UTSMAN bin Mazh’un ra. adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Kehidupannya adalah kehidupan yang wara’ dan juhud. Ia mengisi dadanya dengan menggebu-gebu.
Ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Arqam. Ia berhijrah dua kali dan termasuk penguasa Arab di zaman jahiliah. Akan tetapi ia mengharamkan minum khamr sebelum masuk Islam. Ia adalah orang pertama yang wafat di Madinah dan orang pertama yang dimakamkan di al-Baqi.
Ia puasa di siang hari dan bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul-lail. Beliau berkeinginan membujang dan berkelana, tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Ia menjadikan seluruh hidupnya sebagai “pertapaan” tanpa dinding, memakai pakaian kasar, dan memakan remah-remah roti.
Suatu hari Utsman bin Mazh’un ra. menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang robek dan ditambalnya dengan sepotong kulit. Sehinggga Rasulullah SAW iba terhdap dirinya dan para sahabat lainnya pun menangis.
Berita kematian Utsman bin Mazh’un ra. sampai ke telinga Rasulullah SAW. Beliau SAW bergegas pergi ke rumahnya dan mendapatinya terbujur kaku di atas ranjang. Lalu Rasulullah SAW memeluknya dan menciumnya. Air mata beliau menetes dipipi Utsman bin Mazh’un ra.
Beliau bersabda, “Semoga Allah merahmati, ya Utsman. Engkau tidak mendapati dunia dan dunia tidak mendapatimu.” (HR Tirmidzi no. 989).
[ds/islampos]
[Sumber: 100 Tokoh Zuhud/Penulis: Muhammad Sidiq al-Minsyawi/Penerbit: Senayan Publishing]

No comments: