Irak dan Syam Diboikot Oleh Rum

tentara-amerika-di-iraq-masjid
IMAM Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham.”
Sahabat bertanya, “Siapa yang melakukan itu, ya Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Orang-orang ‘azam (nonArab) yang melarang hal tersebut.”
Kemudian beliau berkata, “Hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dirham kepada penduduk syam.”
Sahabat bertanya, “Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Orang-orang Rum.”
Kemudian Jabir diam sejenak dan mengatakan bahwa bersabda Rasulullah, “Pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya.” []
Sumber: Armageddon, Peperangan Akhir Zaman/Karya: Ir. Wisnu Sasongko, M.T/Penerbit: Gema Insani

No comments: