Banyaknya Halilintar Tanda Kiamat Semakin Dekat

1lightning1
KETIKA hujan turun dengan deras, kerapkali halilintar banyak menyambar. Hal ini yang menyebabkan berteduh dibawah pohon hendaknya dihindari, karena halilintar akan lebih cepat menyambar terhadap pohon.
Ketika hari menjelang kiamat nanti, akan lebih banyak halilintar yang menyambar adalah salah satu tandanya. Hal ini sesuai dengan penuturan Abu Sa’id al – Khudri yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menjelang Kiamat, akan banyak halilintar, sampai – sampai ketika seseorang mendatangi satu kaum ia akan bertanya, ‘Siapakah di antara kalian yang kemarin meninggal dunia karena halilintar? Mereka menjawab, ‘Fulan, fulan, dan fulan meninggal dunia karena tersambar halilintar’.”
Halilintar adalah sambaran listrik raksasa yang datang dari langit disertai kilat dan petir yang menyambar.
Allah berfirman pada salah satu ayatnya mengenai binasanya Kaum Tsamud dengan petir, “Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Mereka pun disambar petir sebagai azab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Fushshilat : 17).
Kemudian Allah swt. berfirman pada ayatnya yang lain yang berbunyi : “Jika mereka berpaling maka katakanlah, ‘Aku telah memperingatkan kalian dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum ‘Ad dan Tsamud.” (QS. Fushshilat : 13).
Sebegitu dahsyatnya kekuatan petir hingga Allah menamakannya sebagai “Kejadian Luar Biasa” hal ini terdapat pada QS. Al – Haqqah : 5 “Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.”
Sumber : Kiamat Sudah Dekat? Penulis : Dr. Muhammad al-‘Areifi, Maret 2011, Qisthi Press, Jakarta

No comments: