1000 Dolar untuk Gelar Paul Harris Fellow

medali paul harris rotary club yahudi
APABILA seorang anggota klub Rotary menyumbangkan dana hingga seratus dolar Amerika setiap tahun atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia, maka ia berhak memperoleh penghargaan dengan sebutan “Penyumbang Yang Layak Diingat”.
Apabila seorang anggota menyumbang seribu dolar setiap tahunnya yang dibayarkan secara angsuran, maka ia akan menerima bintang tanda jasa dan menerima sebutan “Teman anak angkat Paul Harris”.
Apabila seorang anggota klub menyumbang seribu dolar dan diserahkan secara kontan, maka ia berhak menerima bintang tanda jasa dan medali serta mendapat sebutan “Teman penolong Paul Harris”.
Bintang tanda jasa, medali lencana dan sebutan-sebutan yang diberikan kepada anggota Rotary Klub ini sama seperti yang terjadi dalam gerakan Freemasonry.
Setiap anggota klub dapat menganugerahkan kesetiakawanan bersama Paul Harris hingga beberapa kali dalam jumlah tak terbatas baik kepada sesama anggota Rotary, atau kepada istri temannya, atau kepada istrinya sendiri atau kepada salah seorang anak-anaknya.
Sebagaimana setiap anggota dapat melimpahkan bintang tanda jasa kesetiakawanan bersama Paul Harris kepada salah seorang tamu kehormatan bagi klub Rotary, atau kepada kepala negara, istrinya perdana menteri, menteri, polisi, tokoh terkenal atau kepada istri-istri mereka.
Sementara setiap klub juga akan memperoleh piagam penghargaan, bintang tanda jasa, medali dan tanda-tanda tertentu. Dana yang masuk dari kesetiakawanan Paul Harris ini mencapai 15 juta dolar setiap tahun dari jumlah 60 juta dolar yang diterima Rotary secara keseluruhan.
Penggalian dana yang dilakukan masing-masing klub Rotary tidak digunakan untuk biaya klub itu sendiri, tetapi mayoritas dikirimkan ke luar, yaitu ke Rotary Internasional. Maka setiap anggota mempunyai andil yang lebih besar untuk menegakkan perkumpulan lain, tapi masih dalam satu wadah. Seperti halnya klub di Mesir tidak hanya mengabdi kepada klub itu sendiri. []
Sumber: Al-ahdaf al-mu’linah wal-asrar a-khafiyah liandiyati ar-rotary wal-masoniyah/RAHASIA GERAKAN FREEMASONRY DAN ROTARY CLUB/Pustaka Al Kautsar, 1993/September 1993

No comments: