Hadiah Rasulullah untuk Ummu Khalid

Rasulullah
Rasulullah
Ummu Khalid binti Khalid berasal dari suku Quraisy, Makkah. Ia lahir berkat seorang ayah bernama Khalid bin Said bin Ash. Ayahnya adalah salah seorang yang masuk dalam golongan roang-orang yang pertama masuk Islam. 
Ibunya Umaimah binti Khalaf al-Kharaiyah. Ia seorang wanita istimewa dari kalangan sahabat. Saudara laki-lakinya, Said bin Khalid juga termasuk sahabat yang mulia. Pamannya dari pihak ayah, Amru bin Said bin aAh, juga termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk islam. Dia wafat dalam Perang Yarmuk.
Ummu Khalid menikah dengan Zubair bin Awwam. Ia termasuk al-Asyr al-Muhabasyarin bil Jannah atau sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Dari pernikahannya dengan Zubair bin Awwam, Ummu Khalid memiliki dua orang putra, Umar dan Khalid.
Ummu Khalid telah memeluk agama Islam sejak lahir. Ia lahir di Habasyah (Ethiopia), sebab kedua orang tuanya ikut berhijrah ke Habasyah ketika siksaan kaum Quraisy Makkah makin menjadi-jadi kepada orang-orang Mukmin. Ummu Khalid termasuk perempuan istimewa. Ia pernah menerima hadiah khusus dari Rasulullah SAW diiringi doa baginya.
Suatu hari, Rasulullah datang menemui para sahabat sambil membawa beberapa pakaian. Di antara pakaian-pakaian itu, ada sebuah pakaian dengan garis-garis hitam.
Rasulullah bertanya, “Menurut kalian, siapa yang pantas memakai pakaian ini?” Para sahabat diam. Rasulullah kemudian bersabda, “Panggil dan bawa kemari, Ummu Khalid.”
Ummu Khalid menceritakan sendiri kisah ini.  Ia berkata, “Rasulullah memberikan baju itu kepadaku dan memakaikannya dengan tangannya sendiri. Rasulullah berkata, “Pakailah sampai baju ini tua dan lusuh.”
Rasulullah mengatakan hal itu sebanyak dua kali. Ia melihat garis kuning dan merah yang terdapat di baju dan bersabda, “Ini bagus, wahai Ummu Khalid. Ini bagus."
Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari, kalimat "Pakailah baju ini sampai tua dan lusuh." memuat doa Rasulullah untuk Ummu Khalid.  Artinya, Ummu Khalid akan berumur panjang sampai baju yang dihadiahkan Rasulullah menjadi tua dan lusuh.
Allah mengabulkan doa tersebut. Tidak ada seorang perempuan pun dari kalangan sahabat yang umurnya lebih panjang dari usia Ummu Khalid. Imam adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Siyar. “Dia tidak sampai tahun 90 hijriah.”
Sumber : Pusat Data Republika

No comments: