Setelah Munculnya Al-Mahdi, Seperti Inilah Tandanya

ilustrasi: www.youtube.com
ilustrasi: www.youtube.com
AKAN tiba suatu masa, kebenaran meraih kejayaan. Di mana sosok pembela kebenaran akan hadir di tengah-tengah umat manusia. Dialah utusan Allah SWT yang diperintahkan untuk mengarahkan pada jalan kebenaran. Dialah khalifah yang akan memimpin manusia untuk meraih kemenangan. Dialah Al-Mahdi, sang pemimpin akhir zaman. Nah, kira-kira seperti apa tanda setelah kemunculannya?
Suatu saat nanti, Al-Mahdi akan dibaiat sebagai pemimpin. Setelah dibaiatnya Al-Mahdi, maka terdapat pihak-pihak yang pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang tak suka. Golongan yang tak suka terhadap Al-Mahdi akan menyusun kekuatan untuk menghancurkannya.
Satu pasukan dari Syam datang ke Jazirah untuk memerangi Al-Mahdi dan pengikutnya. Tetapi, ketika pasukan itu sampai di gurun pasir di antara Madinah dan Mekkah, maka pasukan itu dibinasakan (dalam riwayat lain: pasukan itu ditenggelamkan ke bumi). Peristiwa ini membuat mata dunia terbuka. Sehingga berbondong-bondong orang berbaiat kepada Al-Mahdi.
Hal itu merupakan tanda yang mampu meyakinkan umat Islam di seluruh dunia tentang kebenaran Al-Mahdi. Tentang penenggelaman ini, Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah (Ka’bah), maka diutuslah suatu utusan untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka tebenam di telan bumi,” (HR. Muslim).
Referensi: Armageddon Peperangan Akhir Zaman Menurut Al-Quran, Hadis, Taurat dan Injil/Karya: IR. Wisnu Sasongko, M.T/Penerbit: Gema Insani

No comments: