Budak Pun Bosan dengan Makanan Khalifah

Budak Pun Bosan dengan Makanan Khalifah
ABU UMAYYAH AL KHASYI merupakan budak khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang saat itu datang kepada pembantu sang khalifah.
Saat itu sang pembantu memberikan makan siang yang berupa adas untuk Abu Umayah Al Khasyi. Sang budak pun mengatakan,”Setiap hari adas?”
Sang pembantu pun menjawab,”Wahai anakku, ini adalah makanan tuanmu Amirul Mukminin.” (1/381)

No comments: